REGLEMENT FOR KONGSVINGER RIDEANLEGGFor å benytte rideanlegget må man være medlem i KORK og ha betalt aktivitetskort
Dersom man deltar på kurs eller aktiviteter organisert av KORK gjelder egne avtaler for medlemskap og baneleie.


 • Det er ikke tillatt å drive sprangtrening om man er alene i hallen eller på ridebanene.
 • Det er ikke tillatt å hoppe i terrenget utenom organisert trening.
 • Utenfor ridebanene og ridehallene skal det kun skrittes, dette gjelder også feltrittbanen og skogen som kan benyttes som ”skritterunde” utenom organisert trening.
 • Det er ”høyrekjøring” når ryttere møtes.
 • Alle ryttere skal bruke hjelm.
 • Det er ikke tillatt med løse hester i ridehallen eller på ridebanene. Det kan gis tillatelse til organisert løshopping.
 • Vis hensyn, alle med aktivitetskort har samme rett til å bruke anlegget. Del gjerne hallen i 2 hvis det trenes i forskjellige disipliner eller nivåer.
 • Vær oppmerksom på at hallene kan være opptatt eller stengt for privat bruk i forbindelse med ridetimer, stevner og andre arrangementer.
 • Rydd opp etter deg! Alle kjegler, bommer, stativer og lignende settes på plass og møkk fjernes.
 • For å benytte KORKs traktorer eller andre maskiner må man være 18år og ha førerkort. Eventuelt kan man være 16år og ha førerkort for traktor.
 • Slukk lyset i hallen hvis du er sistemann.
 • Det er båndtvang på hele rideanlegget


Vi minner om at rideanlegget på Hov er røykfritt!
Røyking er kun tillatt på anviste røykeplasserMai 2016

Styret i Kongsvinger & Omegn Rideklubb