AKTIVITETSKORT FOR BRUK AV ANLEGGET VED KORK RIDESENTER

Alle som skal benytte ridehusene eller utendørsbane til hestesport, skal ha gyldig medlemsskap i KORK og aktivitetskort, eller betalt drop in avgift. Ved kontroll skal det kunne dokumenteres.

Aktivitetskort gjelder for et halvt kalenderår (det vil si fra 1. januar til 30. juni, og så et nytt kort fra 1. juli til 31. desember), men det kan også kjøpes for hele kalenderåret, og koster pr halvår:

Kr. 1.400,- for alle medlemmer i KORK. Ryttere som ikke er medlem i KORK betaler kr 2.500,- pr halvår. 

Baneleie:
Det er også mulig å kun betale for bruk av anlegget de dagene du trenger det.
Baneleie for medlemmer er 150,- pr. gang, og 300,- for de som ikke er medlemmer av KORK.

Dette kan betales på vipps: 576466 (KORK rideanlegg) eller til kontonummer: 1870.46.40192

Kopi av kvittering sendes til Sofie Strøm Pettersen 41547770

FOM 1. Juli 2014 er et aktivitetskort inkludert i stalleien hos ordinære oppstallører. 

Rideskolehestene er ikke en del av denne ordningen, og ved bruk av rideskolehester utenom organiserte aktiviteter arrangert av rideskolen eller KORK må aktivitetskort betales.

Betalingsfrist:
Betalingsfrister for dem som får regning tilsendt, er 15. januar og 15 juli. Nye ryttere må betale før de begynner å ri på anlegget.

Vær vennlig å bruke giro eller innbetaling på kontonummer 1870.46.40192
Hvis du betaler på annen måte enn utstedt giro, er det viktig å oppgi hva beløpet gjelder, og hvem det gjelder for.


Unntak:
- Ryttere i betalt rideskoleundervisning, trenger ikke aktivitetskort på ridetimer.

Ryttere uten aktivitetskort,
som blir oppdaget ved kontroll, blir bortvist fra hallen/ utendørsbanene. Kongsvinger og Omegn Rideklubb fastsetter reaksjon overfor rytteren.