Reglement for Kork stall

 

o Stalltider Mandag – Søndag kl 08.00-21.00

o Barn under 13 år må til enhver tid ha følge med en voksen over 18 år, ved opphold i stallen.

o Barn under 13 år i rideskolen, skal benytte hjelm ved håndtering og stell av hest.

o Husk at stallen er hestens hjem, ingen løping eller roping.

 

- Det er ikke lov å stelle/binde hest i stallgang. Kun ved hovslager/veterinær/behandling av fagperson

- Søppel fra hovslager og pels/hår kastes i søppeldunk, ikke på møkkahaug

- Alle hester skal alltid leies med lukket grime og leietau eller hodelag. Ikke lov med løse hester

- Ut og inn med hester skal utgangene på kortsiden med de breie dørene benyttes da det er mange personer i stallen. Korteste veien inn og ut med hest

 

- Det skal alltid være et vaskespilt ledig for fylling av vann

- Det skal ikke tas høver i vaskespilt

- Vaskespilt er ikke en oppbevaringsplass for hesten, den skal kun benyttes til spyling av ben og vask av hest

- Påsalingsboks ved vaskespilt, skal kun benyttes til børsting og påsaling, over 30 min bruk, skal resten av stellet bli gjort i hestens boks

- Det skal ikke brukes varmtvann for å fylle opp vanndunker ute på vinteren. 

- Isklumper fra vannbøtter, kastes ute og ikke la de ligge i vaskespiltet

 

- Ekstra porten til paddock området ved jernbanen skal til enhver tid være lukket

- La aldri en hest stå alene igjen ute i paddocken, ta den med inn, kontakt eier

- Strøm på paddockene skal være på til enhver tid når hestene er ute. Oppstallør har ansvar for at det er god strømforsyning til paddocken som hesten benytter. Høyt gress, greiner, snø o.l skal ryddes vekk

- Den som tar inn siste hest, må skru av strømmen til paddockene

 

- Det er påbudt å ri med hjelm

- Riktig fottøy er sko/støvler med hæl på. Skoen må ikke være for bred

- Sikkerhetsvest anbefales

- Refleks på hest og rytter ved skumring og mørkt

 

- Det skal til enhver tid være ryddig og kostet utenfor hestens boks, skap på forrommet, rømningsveier og utstyrsskap i stallgangen/salrom

- Høykontainer skal kostes/rakes for løs-høy i haug etter påfylling, dette er fullt brukbar mat for neste hest

- Plast fra høyball kastes i kontainer når høyballen er tom

- Kraftfor skal oppbevares i lukkede bokser

- Stallgang/vaskespilt skal være fri for sko, hjelmer, pisker, pussekasser, dekken, klær osv. til enhver tid

 

- Klær/utstyr som ikke er merket med navn, som ligger på plasser de «ikke tilhører» blir samlet i «mistet kurven» denne vil bli tømt den 15 i hver mnd og innholdet som ligger der blir kastet

- Dører til wc, oppholdsrom, salrom og utstyrsskap skal alltid være lukket

- Søppel skal kastes i søppeldunker. Er den full (toalett, stallgang, oppholdsrom) bytt pose og kast søppelposen i kontainer ved ridehuset, store esker o.l tar man i kontainer med en gang

- Pant i egne dunker

- Båndtvang av hunder i stallen og på hele anlegget, husk plukk opp visittkortet

- Spis maten din på oppholdsrommet og ikke i stallgangen

- Stallens katter skal ikke på oppholdsrommet

- Røykfritt område

- Ingen bilparkering foran hestehengere og oppstigningsbukk ved stallinngang


Fellesområder = Felles ansvar om å holde det rent og ryddig

 

Hestene skal behandles med respekt. De arbeider hardt og fortjener det beste. Hestens beste går ALLTID foran våre ønsker.

Vi er blide og hyggelige med hverandre og sier hei når vi er i stallen, og vi har respekt for hverandres hestehold.

Vi må ta vare på hverandre og huske at stallen vår er et sted hvor alle skal føle seg velkommen og ha det hyggelig.


o Det er alles ansvar å sørge for et godt miljø

o Vi framsnakker hverandre og andre

o Ingen spørsmål er dumme

o Alle henvendelser til styret sendes på mail post.kork@hotmail.com

 

Dersom det forekommer brudd av reglene nevnt over, vil det bli gitt muntlige advarsler til den det gjelder deretter skriftlig. Konsekvenser etter ett antall advarsler kan være økt stalleie, bortvisning eller oppsigelse av kontrakt

 

 

Oppdatert 2023