Rideskolen på Kongsvinger og Omegn Rideklubb driftes i dag av Sindre Ratvik, SR Stables med merkevarene Salgsstall Ratvik og SR Gyldermyra Rideskole. Sjef i rideskolen på Kongsvinger er Marthe Helen Vadder. Marthe har den beste utdannelsen man kan få i Norge, i tillegg har hun tatt instruktør trinn 3 på norsk hestesenter Starum.

Ridekurs kan bestilles på mail: rideskole@gyldermyra.no

Mer Info kommer!