Årsmøter KORK

Neste årsmøte:
Årsmøtet blir gjennomført søndag 27.mars 2022 kl. 16:00. Saker til årsmøtet må sendes til styret innen 13.03.22 på post.kork@hotmail.com. Fullstendig saksliste og dokumenter til årsmøtet er tilgjengelig for medlemmer fra og med 20.03.22, disse vil bli lagt ut her.

Årsberetning 2021, til årsmøtet 27.03.22
Årsberetning-2021.KORK.pdf

Tidligere årsmøter:
Årsberetning for 2020, fra årsmøtet 30.mai 2021:
Årsberetning_KORK_2020(1).pdf 
Regnskap 2020:
SKMBT_C454e21052512340.pdf 
Referat årsmøte 21:
referat årsmøte kork 2021.pdf

Årsberetning for 2019, fra årsmøtet 15. juni 2020: 
årsb-kork2020(2019).pdf

Referat årsmøte 20:

referat årsmøte kork2020.docx